Kiljavan kyläyhdistys

Kiljavan kylä sijaitsee Nurmijärven Kirkonkylästä luoteeseen. Kiljavalle tyypillistä on luonnonläheisyys ja rauhallisuus. Kiljavan maisema on pala kauneinta Suomea/Nurmijärveä. Kiljavan harjusta, Sääksjärven rantamaisemasta sekä metsien ja peltojen harmonisesta vaihtelusta voivat nauttia kiljavalaisten lisäksi muutkin täällä vierailevat kävijät.

Kiljava on noin 340 asukkaan ja 140 kodin muodostama kylä Nurmijärven taajamiin kuuluvien Rajamäen ja Nurmijärven kirkonkylän välissä. Kylällä on pitkä ja monipuolinen historia joka ulottuu aina 1800 luvun alkuun. Nykyään Kiljava on maaseutumainen harvaan asuttu kylä jossa asuu eri-ikäistä väestöä sekä alkuperäisiä kiljavalaisia että tänne muuttaneita. Kylällä ei juurikaan ole enää omia palveluita lukuun ottamatta muutamia yrityksiä sekä Kiljavan sairaalaa ja Kiljavan opistoa. Muut yksityiset sekä kunnalliset palvelut löytyvät Rajamäeltä ja Kirkonkylästä.

Kiljavan kyläsuunnitelma kooste

Kiljavan kyläyhdistys